Sức khỏe và sức khỏe: Sa sút trí tuệ

Khi nói đến sức khỏe và sức khỏe, cơ thể của bạn rất giống một chiếc xe hơi. Khi bạn đi xe để điều chỉnh và thay dầu đúng giờ, nó sẽ chạy tốt hơn và kéo dài lâu hơn. Điều tương tự cũng đúng với cơ thể của bạn.
Kiểm tra sức khỏe và kiểm tra thể chất giống như điều chỉnh. Họ cho phép nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) của bạn kiểm tra các bộ phận của cơ thể và giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và các vấn đề tiềm ẩn.
Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn đi đúng hướng...

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?