Vận động giáo dục

Tham gia vào việc giáo dục con cái của họ là một trong những điều quan trọng nhất mà cha mẹ của một đứa trẻ bị IDD có thể làm để đảm bảo rằng con họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong suốt sự nghiệp học đường của họ. Mặc dù quá trình này có thể gây nhầm lẫn và đáng sợ, cha mẹ nên biết những gì có sẵn và cách biện hộ cho con cái của họ, để họ có thể thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo con họ nhận được các dịch vụ thích hợp.

 

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?