Tự định hướng

Tự định hướng là tất cả về sự lựa chọn, tính linh hoạt và trách nhiệm. Self-Direction cung cấp cho các cá nhân có IDD và những người hỗ trợ họ, cơ hội chọn các hỗ trợ và dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ và cho phép họ sống theo cách họ muốn sống. Điều này cho phép các cá nhân và người chăm sóc của họ có quyền kiểm soát tốt hơn đối với các dịch vụ họ nhận được, cách họ nhận được chúng và ai cung cấp chúng.

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?