Dịch vụ được cung cấp thông qua OPWDD của tiểu bang New York

Văn phòng Người khuyết tật Phát triển của Tiểu bang New York cung cấp một loạt các dịch vụ và hỗ trợ để giúp những người khuyết tật trí tuệ và phát triển sống trong một ngôi nhà mà họ lựa chọn, tìm việc làm và các hoạt động có ý nghĩa khác, xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể tốt.  Tìm hiểu thêm về chúng tại đây.

 

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?