Bắt đầu...

Nếu bạn hoặc người thân đã được chẩn đoán mắc bệnh khuyết tật trí tuệ / phát triển, bạn sắp bắt đầu một hành trình có vẻ quá sức lúc đầu.  Nhưng anh không đơn độc.  Có rất nhiều chương trình và tài nguyên tuyệt vời để giúp bạn trên đường đi, cũng như vô số những người tuyệt vời đang trên cùng một hành trình.   Chúng ta hãy xem xét những bước đầu tiên quan trọng bạn nên thực hiện để xuống bằng chân phải ...

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?