Can thiệp sớm (Đối với trẻ em dưới 3 tuổi)

Các dịch vụ "can thiệp sớm" đề cập đến các dịch vụ được cung cấp cho trẻ nhỏ có nhu cầu đặc biệt, thường là từ khi sinh ra cho đến khi đứa trẻ tròn ba tuổi. Các chương trình này đôi khi được gọi là "Sinh đến 3" hoặc "Từ 0 đến 3".  Can thiệp sớm giống như giáo dục đặc biệt cho trẻ em trong độ tuổi đi học, nhưng nó dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đủ điều kiện. Nó cung cấp cho họ sự hỗ trợ mà họ cần để đạt được tiến bộ trong kỹ năng sống. Ngoài ra còn có các dịch vụ cho các gia đình chăm sóc họ.

Can thiệp sớm tập trung vào các kỹ năng trong năm lĩnh vực sau:

  • Kỹ năng thể chất (tiếp cận, bò, đi bộ, vẽ, xây dựng)
  • Kỹ năng nhận thức (tư duy, học tập, giải quyết vấn đề)
  • Kỹ năng giao tiếp (nói chuyện, nghe, hiểu người khác)
  • Kỹ năng tự lực hoặc thích nghi (ăn uống, mặc quần áo)
  • Kỹ năng xã hội hoặc cảm xúc (chơi, tương tác với người khác)

Các dịch vụ để tạo điều kiện phát triển trong các lĩnh vực này thường bao gồm âm ngữ trịliệu, trịliệu nghề nghiệp và vật lý trị liệu, được cung cấp trong văn phòng hoặc trong nhà của trẻ.   

Giống như tất cả các tiểu bang, New York có Chương trình Can thiệp Sớm (EIP) cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đủ điều kiện dưới ba tuổi.  Không có điều kiện thu nhập cho các gia đình có trẻ em cần các dịch vụ và dịch vụ của Chương trình Can thiệp Sớm phải được cung cấp miễn phí cho các gia đình.  Can thiệp có khả năng hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn khi cấy ghép sớm trong cuộc sống.

Các chuyên gia như bác sĩ có thể giới thiệu trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi đến EIP, trừ khi quý vị phản đối, khi có lo ngại về sự phát triển của con quý vị.  Nếu cha mẹ có mối quan tâm, họ cũng có thể giới thiệu con mình đến EIP trong quận nơi quý vị sống. Các liên hệ của quận có thể được tìm thấy trực tuyến tại: www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/county_eip.htm Hoặc, cha mẹ có thể gọi đường dây nóng 24 giờ "Growing Up Healthy" theo số 1-800-522-5006; ở thành phố New York quay số 311.

Một số phụ huynh hoãn nhận các dịch vụ can thiệp sớm cho con cái họ. Họ có thể nghĩ rằng con họ chỉ chậm hơn những người khác và cuối cùng sẽ "bắt kịp" các đồng nghiệp của họ.  Đây có thể không chỉ là suy nghĩ mơ ước, mà còn có thể gây bất lợi cho tiềm năng của một đứa trẻ.  Can thiệp sớm cung cấp cho trẻ đặt cược tốt nhất để thành công trong tương lai, vì vậy đừng tránh các dịch vụ này.   Ngoài những lợi ích cho trẻ, các chương trình can thiệp sớm cũng bắt đầu phát triển các kỹ năng vận động của phụ huynh khi con họ vào các trường K-12.  Can thiệp sớm là một cơ hội tốt để phụ huynh bắt đầu thực hành loại hợp tác mà họ sẽ cần sau này với nhân viên nhà trường.

Can thiệp sớm và phối hợp chăm sóc

CMO có thể hỗ trợ đăng ký tư cách hội đủ điều kiện và lập kế hoạch OPWDD để trẻ em có thể chuyển từ Can thiệp sớm sang Dịch vụ Quản lý Chăm sóc CCO. Quá trình chuyển đổi này thường xảy ra khi trẻ không được can thiệp sớm. Quản lý chăm sóc ở độ tuổi này thường được cung cấp theo điều kiện OPWDD tạm thời và được xác định lại vào khoảng 8 tuổi. 

Luôn cập nhật

MyCompass là tài nguyên của bạn cho thông tin và thông tin chi tiết có giá trị mới nhất cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển và những người chăm sóc họ. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn có quyền truy cập ngay vào nó là đăng ký nguồn cấp tin tức MyCompass. Chỉ cần gửi địa chỉ email của bạn ở đây và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên biết về tất cả các tin tức và sự phát triển hiện tại.

Bạn có câu hỏi? Cần giúp đỡ?